PÁLYÁZATOK

PÁLYÁZATOK

Számtalan pályázati lehetőség áll rendelkezésére, a már megnyílt és jövőbeli tervezeteket pedig itt folyamatosan követheti.
Amennyiben bármelyik felkeltette az érdeklődését, keressen minket bizalommal!

 •  

  VINOP-1.2.1-21 „A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása”

  A konstrukció keretében kapott összeget, a kedvezményezett vállalkozás visszatérítendő támogatásként (hitel 0%-os kamattal) kapja. A jól teljesítő vállalkozásoknak lehetőségük van, a kapott „hitel” egy részét vagy annak teljes összegét vissza nem térítendő támogatássá alakítani.

  Benyújtás ütemezése:

  1. benyújtási szakasz: 2021. március 1-16.
  2. benyújtási szakasz: 2021. június 15-30.
  3. benyújtási szakasz: 2021.szeptember 30 – október 15. (kizárólag Szabad Vállalkozási Zónában megvalósított beruházás esetén.)
  4. benyújtási szakasz: 2022. február 1-15. (kizárólag Szabad Vállalkozási Zónában megvalósított beruházás esetén.)

  Igényelhető előleg összege: Az igényelt támogatás 100 %-a.

  Megvalósítási helyszín: Budapest területén kívül.

  Megvalósítási időszak: 24 hónap

  Igényelhető támogatás összege: minimum 10.000.000 Ft, maximum 629.300.000 Ft

  Maximális elszámolható költség a 2019. évi statisztikai állományi létszám alapján:

  • 1-9 főig 11 millió forint/fő
  • 10-49 főig 5 millió forint/fő
  • 50-249 főig 3 millió forint/fő

  Támogatás intenzitása:

  Támogatási jogcím Megvalósítási helyszín mikrovál-lalkozás kisvál-lalkozás középvál-lalkozás
  Regionális beruházási támogatás/ Képzési támogatás/ Megújuló energia termeléséhez nyújtott beruházási támogatás / Csekély összegű támogatás Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl 70% 70% 60%
  Közép-Dunántúl, valamint Pest megye azon települései, amelyek szerepelnek a felhívás 1. sz. mellékletében 55% 55% 45%
  Nyugat-Dunántúl 45% 45% 35%
  Piliscsaba, Pilisjászfalu 40% 40% 30%
  Csekély összegű támogatás Pest megye azon települései, amelyek nem szerepelnek a felhívás 1. sz. mellékletében 55% 55% 45%

  Kötelezően megvalósítandó tevékenység:

  • Technológiafejlesztés, beleértve termelési és szolgáltatási, valamint infokommunikációs technológia fejlesztését, a technológiai kapacitások bővítését

  Választható, önállóan nem támogatható tevékenység (legalább 1):

  • Infrastrukturális és ingatlan beruházás, projekt összköltség legfeljebb 70%-áig
  • Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele, legfeljebb 50 millió Ft értékben, a képzéssel együtt legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 20%-át érheti el
  • Képzési szolgáltatások igénybevétele, amely kizárólag a https://vali.ifka.hu honlapon regisztrált szolgáltatóktól vehető igénybe (legfeljebb 20 millió Ft értékben, a tanácsadással együtt legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 20%-át érheti el
  • Üzleti felhőszolgáltatás igénybevétele, legfeljebb 10 millió Ft értékben
  • Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 50%-át érhetik el
  • Projekt-előkészítés, a projekt összköltségének legfeljebb 5%-át érheti el

  Ki jogosult pályázni?

  Mikro-, kis- és középvállalkozások,

  • amelyek rendelkeznek legalább 1 lezárt (beszámoló), teljes üzleti évvel;
  • amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben 3 fő volt;
  • amelyek utolsó lezárt üzleti év szerinti árbevétele meghaladja a projekt összes elszámolható költségét.
  • a megvalósulási helyszínnek a támogatási kérelem benyújtási dátumát legalább 60 nappal megelőzően kell bejegyzésre kerülnie.
  • gazdálkodási forma szerint: Kft, Rt, Bt, Kkt, Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe, egyéni cég, egyéni vállalkozó
  • amely saját tőkéje nem negatív és nem csökkent törzstőke jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá.
 • VINOP-2.1.2-21 A Vállalati kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenységek

  Szakmai előminősítés és benyújtási időszak:

  2021. március – április

  Milyen cégeknek lehet ez megfelelő?

  • A megvalósulási helyszínnek beadást megelőzően 90 nappal kell bejegyzésre kerülnie
  • Budapesten megvalósuló fejlesztés nem támogatható
  • Legalább 2 lezárt üzleti éve és legalább 3 fő statisztikai létszáma legyen
  • A 2020-1.1.2-PIACI KFI pályázati felhívásban – tavaszi és őszi kör is – támogatásban nem  részesült.

  Elszámolható költségek

  Önállón támogatható: Kísérleti fejlesztés (min 50%)

  Önállóan nem támogatható: Ipari kutatás; Új eszközök, gépek beszerzése; Hardver/szoftverbeszerzés

   • A projekt céljához feltétlenül szükséges ingatlan beruházás
   • Projekt előkészítési (max 7%)
   • Projektmenedzsment (max 2,5%)
   • Kötelezően nyilvánosság (max 0,5%)
   • Általános (rezsi) költségek (max 1%)

  Támogatási összeg

  Önálló kkv: 50-500 millió Ft – vissza nem térítendő
  Konzorcium esetén: 200-500 millió Ft – vissza nem térítendő

   

 •  

  GINOP-1.2.15-21 EGÉSZSÉGIPARI TERMÉKEK FEJLESZTÉSEINEK TÁMOGATÁSA

  A konstrukció célja

  Jelen felhívás célja olyan kkv-k támogatása, amelyek egészségipari termékek gyártása terén terveznek technológiai és infrastrukturális fejlesztéseket, illetve kapacitásbővítő beruházásokat, amellyel hozzájárulnak a hazai egészségipar fejlődéséhez, az egészségügyi ellátás biztonságának javításához és a koronavírus-járvány elleni védekezéshez.

  A támogatás összege

  Az igényelhető visszatérítendő támogatás összege: min. 30 – max. 2.000 millió Ft

  A támogatás maximális intenzitása:

  • Koronavírus-járvány szempontjából releváns termékek előállítására irányuló beruházási támogatás esetén: 80%
  • Regionális beruházási támogatás esetén:             70%
  • Képzési támogatás esetén:                              60-70%
  • De minimis támogatás esetén:                              70%

  Támogatható tevékenységek:

  Önállóan támogatható tevékenységek (min. 30%-a az összköltségnek)

  • Új eszközök, gépek beszerzése,
  • Új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása, beleértve:
   • automatizált termelési rendszerek fejlesztése
   • gyártási technológiák fejlesztése
   • folyamatautomatizálási eszközök, szenzor-, és vezérlés technológiák fejlesztése
   • robottechnológia alkalmazása
   • intelligens gyártás megoldások beszerzése

  Önállóan nem támogatható tevékenységek (max. 70%-a az összköltségnek)

  • Infrastrukturális és ingatlan beruházás        (max. 60%)
  • Információs technológia-fejlesztés               (max. 50%)
  • Gyártási licence, gyártási know-how            (max. 20%)
  • Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele  (max. 20%, de max. 50 mft)
  • Képzési szolgáltatások                                 (max. 20%, de max. 20 mft)

  A projekt területi korlátozása

  Nem támogatható a Közép-magyarországi régió településein megvalósuló fejlesztés.

  Pályázat benyújtásához az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. által lefolytatott sikeres szakmai előminősítési eljárás, mely során kiemelten fontos:

  • a koronavírus-járvány szempontjából releváns termékek előállítására irányuló,
  • a Felhívás céljának megfelelő, de nem a koronavírus-járvány szempontjából releváns termékek előállítására irányuló egészségipari fejlesztés megvalósítása.

  A koronavírus-járvány szempontjából releváns terméknek minősülnek a következők:

  • a koronavírussal fertőzöttek kezeléséhez szükséges
   • gyógyszerek, a megelőzéshez szükséges eszközök és oltóanyagok, beleértve az ezek előállításához szükséges hatóanyagokat, alapanyagokat és közbenső termékeket
   • diagnosztikai, kórházi és orvostechnikai eszközök, beleértve az ezek előállításához szükséges alapanyagokat;
  • a koronavírus-járvány terjedésének megelőzéséhez szükséges fertőtlenítőszerek, beleértve az ezek előállításához szükséges vegyi anyagokat;
  • a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében felhasználható adatgyűjtési és -feldolgozási eszközök.

  A támogatást igénylő csak a bejegyzett székhelyén, telephelyén vagy fióktelepén valósíthatja meg fejlesztését. A megvalósulási helyszínnek a támogatási kérelem benyújtását megelőzően bejegyzésre kell kerülnie (építési teleknek is).

  Támogatást igénylők köre

  Mikro-, kis- és középvállalkozások:

  • amelyek rendelkeznek legalább 2 lezárt, teljes üzleti évvel
  • amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben min. 5 fő volt,
  • amelyek Magyarország területén székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, kettős könyvvitelt vezető egyéni vállalkozók és egyéni cégek, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei.
  • amelyek az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. által a támogatási kérelem benyújtása előtt kiállított tanúsítvánnyal rendelkeznek arról, hogy előminősítésen átestek.

  A visszatérítendő támogatás a támogatott projekt megfelelő teljesítése, valamint az előre meghatározott eredményességi célok elérése esetén átalakítható vissza nem térítendő támogatássá. Ennek pontos kiszámításához személyes konzultációra van szükség!

  Előleg igénylés: 100% (kötelező)

  Biztosíték: Nem releváns

  Beadási határidő: 2021. április 8. – április 29.

 • Építőipari ágazat korszerűsítése

  Benyújtási időszak:

  Támogatási kérelmet benyújtani: 2021. február 15. 8:00 órától a rendelkezésre álló forrásösszegének másfélszeresét meghaladó támogatási igény beérkezéséig, de legkésőbb 2021. március 5. napjáig lehetséges.

  Milyen cégeknek megfelelő

  • Mikro-, kis- és középvállalkozások (Budapest kivételével)
  • 41.10-43.99 TEÁOR közötti vagy a 71.11, 71.12, 71.20. tevékenységi körű cégek
  • a 2019. évben teljes munkaidőben alkalmazásában állók havi bruttó átlagkeresete a 287.851 Ft-ot eléri.

  Elszámolható költségek

  • Eszközbeszerzés
  • Gépbeszerzés
  • Építőipari szoftverek beszerzése

  Támogatási összeg
  Mikro: 8-50 millió Ft
  Kis és közép: 25-400 millió Ft vissza nem térítendő

  A támogatás mértéke minden kedvezményezett esetén egyedileg, a benyújtott kérelem szakmai tartalmának értékelése alapján a támogatói döntésben kerül meghatározásra és a Támogatói Okiratban kerül rögzítésre.
  A támogatás fajtája vissza nem térítendő.

   

 •  

  GINOP-1.2.9-20 Szabad vállalkozási zónákban működő mikro- és kisvállalkozások fejlesztéseinek támogatása

  Benyújtási időszak
  várhatóan 2020 októbertől

  Milyen cégeknek megfelelő?

  • Mikro-, és kisvállalkozások
  • 27/2013. (II. 12.) Korm. rendelet szerinti Szabad Vállalkozási Zónának minősülő településeken valósítják meg fejlesztéseiket.
  • A GINOP 1. prioritás egyéb felhívásai keretében korábban nem részesült támogatásban.
  • Legalább 1 lezárt üzleti éve és legalább 1 fő statisztikai létszáma legyen.
  • A tervezett beruházás összköltsége nem haladhatja meg a 2019-es év árbevétel összegét.

  Elszámolható költségek

  • Új eszközök, gépek beszerzése
  • Hardver, szoftver beszerzés
  • Gyártási licenc, gyártási know-how, immateriális javak beszerzése
  • Külső szakértői szolgáltatás

  Támogatás nagysága:

  • 2-60 millió vissza nem terítendő támogatás

  Támogatás intenzitás: 50%

 • GINOP-1.2.12-20 Élelmiszeripari középvállalatok komplex beruházásainak támogatása

  Benyújtási időszak
  2021. február 4. 9:00-tól 2021. március 11. 12:00-ig lehetséges.

  Milyen cégeknek megfelelő

  • Felhívás 1. számú mellékletében meghatározott TEÁOR szám szerinti, cégkivonatba 2020. július 30. előtti dátummal bejegyzett főtevékenységgel rendelkeznek,
  • Pest megyén kívüli megvalósítási helyszínnel rendelkező középvállalkozások

  Elszámolható költségek

  • Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása,
  • Információs technológia-fejlesztés,
  • Gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések, immateriális javak beszerzése
  • Vállalatirányítási rendszerek bevezetése
  • Ingatlanfejlesztés, (a projektösszköltség 50%-ig)
  • Képzés,
  • Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása,
  • Márka- és arculatépítés,

  Támogatási nagyság
  30-500 millió Ft – feltételesen vissza nem térítendő

  Támogatás intenzitása: 35-70%-ig regionális térkép szerinti besorolás

  Támogatás formája: feltételesen vissza nem térítendő

   

 •  

  GINOP-1.2.13-20 Egyszer használatos és egyéb műanyag termékeket helyettesítő késztermékeket gyártó vállalkozások támogatásának

  IFKA Előminősítési időszak

  2020.12.01-től 2021.01.15-ig

  Benyújtási időszak
  várhatóan 2021. február 1.-től

  Milyen cégeknek megfelelő?

  • Pest megyén kívüli megvalósítási helyszínnel rendelkező mikro-, kis- és középvállalkozások
  • IFKA Kft. által kiállított „megfelelt” előminősítést igazoló tanúsítvánnyal rendelkezi
  • Legalább 1 lezárt üzleti éve és legalább 3 fő statisztikai létszáma legyen, árbevétele min 30 M Ft
  • Egyszer használatos műanyagok helyettesítő termékeit gyártó vállalkozások
  • Betiltásra kerülő termékek gyártóinak alternatív termékek gyártására irányuló fejlesztések
  • Fejlesztendő tevékenységének TEÁOR száma a felhívás 1. számú mellékeltében szerepel
  • (A fejleszthető tevékenységek listáját itt tekinthetik meg!)

  Elszámolható költségek

  • Új eszközök beszerzése
  • Építés, korszerűsítés, átalakítás, bővítés (max 60%)
  • Új informatikai eszközök és szoftverek beszerzése (max 50%)
  • Gyártási licenc, gyártási know-how
  • Bérköltség-támogatás
  • Minőség-, környezet- és egyéb irányítási, hitelesítési rendszerek, szabványok bevezetése és tanúsítványok megszerzése (max 10%)

  Támogatás nagysága:

  • Minimum 20 millió Ft, maximum 400 millió Ft feltételesen vissza nem térítendő

  Támogatás intenzitás: 50%

 • GINOP-1.2.14-20 Divat és Dizájnipari mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása

  IFKA Előminősítési időszak

  2020.11.24-től

  Benyújtási időszak
  2021.01.05 09:00-tól-2021.03.04. 12:00-ig.

  Milyen cégeknek megfelelő?

  • Mikro-, kis-, és középvállalkozások,
  • A megvalósulási helyszínnek 2020. július 30-át megelőzően kell bejegyzésre kerülnie közép-magyarországi régió kívül
  • IFKA Kft. által kiállított „megfelelt” előminősítést igazoló tanúsítvánnyal rendelkezi
  • Legalább 1 lezárt üzleti éve és legalább 1 fő statisztikai létszáma legyen
  • (A fejleszthető tevékenységek listáját itt tekinthetik meg!)

  Elszámolható költségek

  • Új eszközök beszerzése
  • Építés, korszerűsítés, átalakítás, bővítés
  • Új informatikai eszközök és szoftverek beszerzése
  • Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei
  • Gyártási licenc, gyártási know-how
  • Bérköltség-támogatás

  Támogatás nagysága:

  • Minimum 5 millió Ft, maximum 150 millió Ft támogatás igényelhető

  Támogatás intenzitás: 70%

   

 •  

  VNT1 - Versenyképesség növelő támogatás közép- és nagyvállalatok számára

  Benyújtási időszak:
  várhatóan 2020. augusztus – 2020.11.30

  Milyen cégeknek lehet ez megfelelő?

  • Közép- és nagyvállalkozásoknak az ország egész területén, Budapesten és Pest megyében is
  • Feldolgozó ipar szektorába tartozó cégek és Üzleti szolgáltató központok
  • a járvány miatt, azzal ok/okozati összefüggésben az árbevétele/megrendelési állománya legalább 25%-ot visszaesett
  • a felmerült veszteségekre nincs biztosítása vagy a biztosítás alapján nincs lehetőség a felmerült károk teljes megtérítésére

  Elszámolható költségek

  Komplex beruházások megvalósítása:

  • ingatlan vásárlás
  • építés
  • eszközbeszerzés

  Támogatási összeg
  45.000-800.000 EUR – vissza nem térítendő

 • VNT2 - Versenyképességet növelő támogatások

  A fejlesztés célja a COVID járvánnyal összefüggő kormányzati intézkedések miatt forgalom kieséssel érintett nagyvállalatok fejlesztéseinek támogatása.

  Benyújtási időszak: Folyamatos

  A támogatás mértéke, összege, támogatási jogcímek
  • A legkisebb támogatható projektméret 1,6 millió euró
  • A támogatási intenzitás maximum a beruházás 50%-a, de maximum a kiválasztott időszakra kimutatott visszaesés összege.

  Kimutatott veszteség számítása
  • Kiválasztott kompenzációs időszakban (2020.03.12-2020.08.30) elért üzemi eredmény kerül összehasonlításra a referencia időszakban elért 1 napra számított/ adott időszaki üzemi eredménnyel.
  • A kompenzációs időszak és a referencia időszak üzemi eredményének különbözete a megítélhető támogatás felső korlátja.

  Ki nyújthat be pályázatot
  • Nagyvállalat, akinek a COVID járványhelyzetre való tekintettel a Kormány által meghirdetett védekezési intézkedései miatt a forgalma legalább 25%-os csökkenést mutatott.
  • Kormányzati intézkedés miatti forgalom kiesés (Pl.: Boltbezárás, határzár miatti export visszaesés, alapanyag beszerzési nehézség, egészségügyi intézkedés miatti gyártás mennyiség csökkenése stb.)

  Nem nyújthat be pályázatot
  • Tevékenységét tekintve, mezőgazdasági termelő
  • Akinek a fejlesztése a következő tevékenységekre irányul:
  ‐ kereskedelmi tevékenység
  ‐ az ellenszolgáltatás fejében végzett légi, tengeri, közúti, vasúti és belvízi úton történő személy- vagy áruszállítási szolgáltatás
  ‐ energiatermeléshez, energiaszolgáltatáshoz kapcsolódó tevékenység
  ‐ turisztikai tevékenység

  Kötelező vállalás
  • Utófinanszírozott projekt esetén, 2021.09.30-ig történő projekt befejezés.
  • Előleggel történő finanszírozás projekt esetén, 2022.06.30-ig történő projekt befejezés.
  • A pályázat benyújtását megelőző 12 hónap átlagos statisztikai állományi létszámának megtartása, 2022.06.30-ig.

  Biztosíték nyújtás
  • Utófinanszírozott projekt esetén banki felhatalmazó levelek.
  • Előleg esetén az elnyert támogatás 100%-nak megfelelő bankgarancia és felhatalmazó levelek.

  Az elszámolható költségek
  • Technológiai korszerűsítést eredményező új, egyenként minimum nettó 200.000 Ft értékű eszközök
  • Az új termelő eszköz működtetéséhez szükséges infrastrukturális beruházások költsége
  • Az új termelő eszköz működtetéséhez szükséges ingatlan építés, bővítés, átalakítás, korszerűsítés
  • Új termelő eszköz beszerzéséhez, működtetéséhez kapcsolódó hardver beszerzése egyenként minimum nettó 30.000 Ft értékben.
  • Új termelő eszköz beszerzéséhez, működtetéséhez kapcsolódó szoftverek beszerzése
  • Az új termelőeszköz beszerzéséhez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzésének költsége, vételára.
  • A termelő eszköz beszerzéséhez kapcsolódó minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványok bevezetése és tanúsíttatása költsége.

   

 •  

  CED20C Határon átnyúló projektek támogatása

  Benyújtási időszak
  2020.06.19 – 2020.09.30-ig

  Milyen cégeknek megfelelő
  • Legalább 2 lezárt üzleti éve és legalább 5 fő statisztikai létszáma legyen vagy 100 millió Ft árbevétel vagy 100 millió Ft saját tőke.
  • Magyarországi székhellyel és Szlovákia, Ukrajna, Románia, Szerbia, Horvátország, Szlovénia területen partner, vagy kapcsolt vállalkozással vagy fiókteleppel rendelkező Zrt., Kft. vagy Bt.
  • 2020.03.01. és 2020.09.30. közötti, legalább 30 napos periódusban a 2019. év azonos időszakához képest az alábbi szempontok bármelyikében legalább 20 %-os csökkenést szenvedett el: nettó árbevétel, üzemi eredmény, rendelés állomány, likviditási mutató, állandó létszám, vagy bérköltség

  Elszámolható költségek

  • Épület, építmény építése, bővítése;
  • Új gépek, eszközök beszerzése;
  • Immateriális javak (max. 20 %);
  • Infrastruktúrafejlesztés; Ingatlanvásárlás külföldi célterületen (max. 50 %);
  • Tervezés és engedélyezés költségei (max. 5 %)

  A projekt elszámolható költségeinek legalább 75%-nak Magyarország szomszédos országainak valamelyikében kell keletkeznie. A projekt elszámolható költségeinek legfeljebb 25%-a keletkezhet Magyarországon.

  Támogatási összeg és intenzitás:

  • Minimum 50 millió Ft – maximum 276 688 000 Ft  –  vissza nem térítendő támogatás
  • 60% támogatás intenzitás
 • Külpiaci Növekedési Támogatás a kis-, közép- és nagyvállalatok által külföldön megvalósítandó termelő beruházások támogatása pályázat

  Benyújtási időszak

  A pályázatok benyújtására 2020. augusztus 25-től nyílik lehetőség.

  A pályázat benyújtásának (postára adásának) határideje az 1. értékelési szakasz esetében 2020. szeptember 25., 23:59 óra, a 2. értékelési szakasz esetében: 2020. november 25., 23:59 óra.

  A program célja a magyar vállalatok támogatása, amelyek már komoly teljesítménnyel, eredményekkel jelen vannak távoli országok exportpiacain, annak érdekében, hogy fizikai jelenlétet is létrehozhassanak. Az exportteljesítményük további növekedése érdekében a gyártási tevékenységük megalapozását, vagy a gyártási tevékenységük egy részét az adott ország piacán való végrehajtását célozza a támogatás.

  Milyen cégeknek megfelelő

  A pályázat keretében „A”, „B” és „C” komponens (alprogram) kerül meghatározásra.

  „A” komponens: A vállalkozások kizárólag konzorciumi formában nyújthatnak be támogatási kérelmet, azzal, hogy konzorciumvezető csak Magyarországon székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező gazdasági társaság, konzorciumi tag pedig az 1/A mellékletben szereplő államok területén székhellyel, fiókteleppel, telephellyel rendelkező, bejegyzett, vagy bejegyzés alatt álló gazdasági társaság lehet.
  „B” komponens: A vállalkozások kizárólag konzorciumi formában nyújthatnak be támogatási kérelmet, azzal, hogy konzorciumvezető csak Magyarországon székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező gazdasági társaság, konzorciumi tag pedig az 1/B mellékletben szereplő államok területén székhellyel, fiókteleppel, telephellyel rendelkező bejegyzett, vagy bejegyzés alatt álló gazdasági társaság lehet.
  „C” komponens: A vállalkozások önállóan, illetve konzorciumi formában nyújthatnak be támogatási kérelmet, azzal, hogy önálló pályázó, vagy konzorciumvezető csak Magyarországon székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező gazdasági társaság, konzorciumi tag pedig az 1/C mellékletben szereplő államok területén székhellyel, fiókteleppel, telephellyel rendelkező bejegyzett, vagy bejegyzés alatt álló gazdasági társaság lehet.

  Elszámolható költségek

  • Immateriális javak beszerzésének költsége
  • Építéshez kapcsolódó költségek
  • Eszközbeszerzés költségei
  • Igénybe vett szolgáltatások
  • Egyéb szolgáltatások költségei
  • Kutatás-fejlesztési költségek
  • Megújuló energia termeléséhez irányuló költségek

  Támogatási összeg
  A pályázaton legalább 280 000 000 Ft és legfeljebb 3 000 000 000 Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető.

   

 •  

  2020.évi nagyvállalati beruházási támogatás

  A támogatás a nagyvállalatoknak, és a jövőben várhatóan 150 főt foglalkoztató középvállalatoknak is szól!
  A fejlesztés célja tőkehiányos hazai nagyvállalatok, és a legalább 150 főt foglalkoztató középvállalkozások beruházásainak támogatása, amelyek jelentős mértékben járulnak hozzá a magyar gazdaság – ezen belül is a feldolgozó- és építőipar – növekedéséhez és modernizációjához.

  A támogatás mértéke, összege, támogatási jogcímek
  A legkisebb támogatható projektméret: 100 millió Ft
  A beruházáshoz nyújtható támogatás összege: minimum 50 millió Ft.
  Regionális beruházás esetén a támogatás intenzitása a megvalósítási hely függvényében: 20-50 %
  Csekély összegű támogatás esetén a támogatás intenzitása: 50 %

  Kötelező vállalás

  • Kötelező árbevétel növekedést elérni
  • Kötelező bérköltség növekedést elérni
  • Új munkahelyet teremteni- opcionális

  Elszámolható költségek

  • Technológiai korszerűsítést eredményező új, egyenként minimum nettó 200.000 Ft értékű eszközök (minimunm 25%)
  • Az új termelő eszköz működtetéséhez szükséges infrastrukturális beruházások költsége (maximum 75%)
  • Az új termelő eszköz működtetéséhez szükséges ingatlan építés, bővítés, átalakítás, korszerűsítés (maximum 75%)
  • Új termelő eszköz beszerzéséhez, működtetéséhez kapcsolódó hardver beszerzése egyenként minimum nettó 30.000 Ft értékben.
  • Új termelő eszköz beszerzéséhez, működtetéséhez kapcsolódó szoftverek beszerzése (maximum 50%)
  • Az új termelőeszköz beszerzéséhez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzésének költsége, vételára.
  • A termelő eszköz beszerzéséhez kapcsolódó minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványok bevezetése és tanúsíttatása költsége.

  Az energiahatékonysági-, megújuló energia felhasználást célzó költség elemeket aránya nem haladhatja meg a 20%-ot.

 • Külpiacrajutási támogatás EXP2020

  Benyújtási időszak
  2020.08.03-2020.11.15.

  A Felhívás célja, hogy képessé tegye a hazai vállalkozásokat a külpiaci versenyben való helytállásra.

  Támogatási összeg: min.3.000.000-max. 50.000.000.-Ft
  Támogatás intenzitás: 50-60%
  Megvalósítási időszak:
  2020.08.03-2021.11.30.
  Igényelhető előleg:
   100%

  Ki jogosult indulni?
  • Magyarországon székhellyel rendelkezik.
  • Legalább 1 teljes, lezárt üzleti évvel rendelkezik.
  • Exportárbevétellel és referenciával rendelkezik.
  • Nem állami vagy önkormányzati tulajdonban áll.
  • Mikro-, kis-, középvállalkozás vagy nagyvállalat.
  • Gazdálkodási formakódja szerint: Kft, Rt, Bt.

  Támogatható tevékenységek:
  • külföldi és hazai nemzetközi kiállításokon és vásárokon való megjelenés,
  • külpiaci árubemutatók megszervezése,
  • külföldi marketing és márkaépítő tevékenységek kivitelezése,
  • nemzetközi versenyképesség érdekében projekt előkészítés,
  • online értékesítési csatornák kialakítása,
  • külföldre irányuló beruházáshoz kapcsolódó tanácsadás igénybevétele,
  • engedélyezési dokumentumok, minőség-, környezet- és egyéb irányítási rendszerek, szabványok bevezetése, minőségi tanúsítás elkészítése.

   

 •  

  KKV Start innováció

  Benyújtási időszak

  2. szakasz
  Szakmai: 2020. július 20.
  Támogatás: 2020. szeptember 28.

  3. szakasz
  Szakmai: 2020. augusztus 28.
  Támogatás: 2020. november 13

  A vállalkozások az önállóan megvalósított, a támogatás megtérülését valószínűsítő alábbi célokból választható innovációs projektjeikre kaphatnak támogatást:

  • humán erőforrás bevonásával a vállalkozásban innovációs folyamat(ok) elindulása megtörténik vagy
  • humán erőforrás bevonásával adaptív innovációs tevékenység történik, vagy
  • humán erőforrás bevonásával, legalább a vállalkozás szintjén újdonságnak tekinthető és üzletileg hasznosítható prototípus, termék, technológia vagy szolgáltatás kifejlesztése történik

  Milyen cégeknek lehet ez megfelelő?

  • Mikro-, kisvállalkozások, ország teljes területén megvalósítható
  • Legalább 2 lezárt üzleti éve és legalább 2 fő statisztikai létszáma legyen
   amely az NKFI Alap vagy GINOP vagy VEKOP forrásainak terhére támogatásban nem részesült (kivéve GINOP 4.5.6.7.8. prioritás, VEKOP-1.2.3-16; VEKOP-2.1.2-17 és – és – VEKOP-3.4.5.6.7.8,)
  • rendelkezik az NKFIH innovációs szakpolitikai támogató véleményével
  • minimum 10 millió Ft saját tőke összege

  Elszámolható költségek

  Eszközbeszerzés költsége, Bérköltség, Anyagköltség, Igénybe vett szolgáltatások

  Támogatási összeg
  10-20 millió Ft – vissza nem térítendő

 • Beszállítói Fejlesztési Program

  Benyújtási időszak
  várhatóan 2020 októbertől

  Milyen cégeknek megfelelő

  • A program célja a hazai, alacsonyabb hozzáadott értékű termékstruktúrával működő beszállítók bekapcsolása a magasabb hozzáadott értéket teremtő termékek fejlesztésébe és gyártásába, hatékonyságuk és termelékenységük növelése modern, ipar 4.0-technológiák alkalmazásával, szervezetfejlesztéssel, képzéssel, innovációval, kutatás-fejlesztési tevékenységgel.
  • Támogatás akkor nyújtható, amennyiben egy nagyvállalat legalább öt mikro-, kis- és középvállalkozással köt együttműködési megállapodást és így legalább öt mikro-, kis- és középvállalkozás igényel támogatást

  Elszámolható költségek
  Eszközbeszerzés, Ingatlanfejlesztés, Képzések, Termelés optimalizálás, Szervezetfejlesztés, Kutatási tevékenység

  Támogatási összeg
  beszállító tagonként
  20-200 millió Ft – vissza nem térítendő

   

Messenger icon
Küldjön üzenetet az App segítségével