PÁLYÁZATOK

PÁLYÁZATOK

Számtalan pályázati lehetőség áll rendelkezésére, a már megnyílt és jövőbeli tervezeteket pedig itt folyamatosan követheti.
Amennyiben bármelyik felkeltette az érdeklődését, keressen minket bizalommal!

 •  

  GINOP-1.2.14-20 Divat és Dizájnipari mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása

  Benyújtási időszak
  2020. december 15. 9:00-tól 2021. március 4. 12:00-ig.

  Milyen cégeknek megfelelő?

  • Mikro-, kis-, és középvállalkozások,
  • Legalább teljes 1 lezárt üzleti évvel rendelkező társaság
  • Legalább 1 fő alkalmazottat foglalkoztató társaság
  • kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók vagy egyéni cégek
  • 1 főre jutó személyi jellegű ráfordítás összege az utolsó lezárt üzleti évben el kell érje a minimum 2.500.000 Ft
  • (A fejleszthető tevékenységek listáját itt tekinthetik meg!)

  Elszámolható költségek

  • Új eszközök beszerzése
  • Építés, korszerűsítés, átalakítás, bővítés
  • Új informatikai eszközök és szoftverek beszerzése
  • Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei
  • Gyártási licenc, gyártási know-how
  • Bérköltség-támogatás

  Támogatás nagysága:

  • Minimum 5 millió Ft, maximum 150 millió Ft támogatás igényelhető

  Támogatás intenzitás: 70%

 • GINOP-1.2.9-20 Szabad vállalkozási zónákban működő mikro- és kisvállalkozások fejlesztéseinek támogatása

  Benyújtási időszak
  várhatóan 2020 októbertől

  Milyen cégeknek megfelelő?

  • Mikro-, és kisvállalkozások
  • 27/2013. (II. 12.) Korm. rendelet szerinti Szabad Vállalkozási Zónának minősülő településeken valósítják meg fejlesztéseiket.
  • A GINOP 1. prioritás egyéb felhívásai keretében korábban nem részesült támogatásban.
  • Legalább 1 lezárt üzleti éve és legalább 1 fő statisztikai létszáma legyen.
  • A tervezett beruházás összköltsége nem haladhatja meg a 2019-es év árbevétel összegét.

  Elszámolható költségek

  • Új eszközök, gépek beszerzése
  • Hardver, szoftver beszerzés
  • Gyártási licenc, gyártási know-how, immateriális javak beszerzése
  • Külső szakértői szolgáltatás

  Támogatás nagysága:

  • 2-60 millió vissza nem terítendő támogatás

  Támogatás intenzitás: 50%

   

 •  

  GINOP-1.2.12-20 Élelmiszeripari középvállalatok komplex beruházásainak támogatása

  Benyújtási időszak
  várhatóan 2020 novemberétől

  Milyen cégeknek megfelelő

  • Középvállalkozások

  Elszámolható költségek

  • Eszközbeszerzés,
  • Gépbeszerzés,
  • Termelés optimalizálás, digitalizálás
  • Vállalatirányítási rendszerek bevezetése
  • Ingatlanfejlesztés, (a projektösszköltség 50%-ig)

  Támogatási nagyság
  30-500 millió Ft – feltételesen vissza nem térítendő

  Támogatás intenzitása: 35-70%-ig regionális térkép szerinti besorolás

  Támogatás formája: feltételesen vissza nem térítendő

 • Kertészeti üzemek korszerűsítése – VP2-4.1.3-20

  Benyújtási időszak:

  Első szakasz: 2020. október 19. – 2020. november 20.
  Második szakasz: 2021. január 18. – 2021. február 19.

  1. célterület:
  Kertészeti termelőtevékenységet szolgáló növényházak építése, korszerűsítése:
  • Új építésű üveg- vagy fóliaborítású növényház létesítése.
  • Meglévő üveg- vagy fóliaborítású növényházak technológiai korszerűsítése.
  • Meglévő üveg- vagy fóliaborítású növényházak bővítése.
  • Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek
  • Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása

  2. célterület:

  Kertészeti termelőtevékenységet szolgáló hűtőházak, hűtőtárolók, zöldség- és burgonyatárolók valamint a betakarítást követő áruvá készítést szolgáló létesítmények létrehozása, korszerűsítése:

  • Új építés
  • Meglévő terek bővítése
  • Meglévő terek technológiai korszerűsítése
  • A betakarítást követő áruvá készítést szolgáló eszközök beszerzése (válogatás, tisztítás, osztályozás, csomagolás, gépei vagy gépsorai, kapcsolódó technológiai berendezései, valamint az ezekhez szükséges szoftverek)
  • Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek
  • Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazás

  Kik pályázhatnak?

  Mezőgazdasági termelők akik:

  • Rendelkeznek legalább 6000 STÉ üzemmérettel az elmúlt lezárt teljes üzleti éveben (fiatal gazdák esetén csak lezárt üzleti év szükséges, tehát 2019-ben alapított vállalkozással már 40 év alatti mezőgazdasági termelők tudnak pályázni)
  • A támogatási kérelem benyújtását megelőző évben az árbevételük legalább 50%-a mezőgazdasági termelésből származott
  • A pályázat keretében a támogatási kérelem benyújtására kollektív beruházás keretében is van lehetőség.

  A támogatás mértéke, összege

  1. Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege – egyéni és kollektív projekt esetén is – maximum 2 milliárd forint.
  2.  A támogatás maximális mértéke közép-magyarországi régióban (KMR) az összes elszámolható költség 40%-a, a nem közép-magyarországi régióban (nem KMR) az összes elszámolható költség 50%-a.
  3.  A fiatal mezőgazdasági termelő által végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak.
  4.  A kollektív módon végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak.
   

 •  

  Csemetekertek gépbeszerzése - VP2-4.1.3.7-20

  Benyújtási időszak

  • Első szakasz: 2020. szeptember 1. – 2020. szeptember 8.
  • Második szakasz: 2020. november 3.– 2020. november 10.

  Kik igényelhetik a támogatást?

  Mezőgazdasági termelők, akik

  • Rendelkeznek legalább 6000 STÉ üzemmérettel az elmúlt lezárt teljes üzleti évben (fiatal gazdák esetén csak lezárt üzleti év szükséges, tehát 2019-ben alapított vállalkozással már 40 év alatti mezőgazdasági termelők tudnak pályázni)
  • Árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági termelésből származott a támogatási kérelem benyújtását megelőző évben

  Elszámolható költségek

  Gépek, eszközök beszerzése

  • Traktorok (Kizárólag 1 db, 100 kW teljesítményt meg nem haladó, és 1 db 20 kW teljesítményt meg nem haladó traktor beszerzése támogatható)
  • Targoncák
  • Terület-előkészítés gépei
  • Talaj-előkészítés gépei
  • Növényvédelem gépei
  • Szaporítóanyag-termesztés gépei
  • A gépekhez, eszközökhöz kapcsolódó vezérlő, térinformatikai szoftverek megvásárlása

  A támogatás mértéke, összege

  1. Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege maximum 50 millió Ft.
  2. A támogatás maximális mértéke közép-magyarországi régióban az összes elszámolható költség 40%-a, a nem közép-magyarországi régióban az összes elszámolható költség 50%-a.
  3. Fiatal mezőgazdasági termelő számára 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitás jár.
 • Állattartó telepek fejlesztésének támogatása – VP-2-4.1.1-20

  Benyújtási időszak:

  Első szakasz: 2020.10.01. – 2020.11 02.
  Második szakasz: 2021.01.04. – 2021.02.01.

  Milyen cégeknek lehet ez megfelelő?

  • Megelőző teljes lezárt üzleti évben 6000 euró STÉ üzemmérettel rendelkeznek.
  • Magyarországi székhelyű vagy telephelyű mikro-, kis- és középvállalkozások, akinél támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évben ár bevételüknek legalább 50%- a mezőgazdasági tevékenységből származott

  Elszámolható költségek

  Baromfi, -Sertés, -Szarvasmarha, -Juh vagy Kecske, -Egyéb állattartó telepek korszerűsítése, építése, bővítése
  Ezen felül:

  • telepen belül megvalósítandó infrastruktúra-fejlesztés és/vagy eszközbeszerzés
  • eszközök, gépek beszerzése
  • istállón belüli trágyakezelés korszerűsítése
  • a szervestrágya kijuttatás eszközeinek/munkagépeinek beszerzése
  • energiafelhasználás csökkentése,és javítása

  Támogatási összeg

  Baromfi vagy Sertés:
  100 – 2.000 millió Ft vissza nem térítendő

  Szarvasmarha:
  50– 2.000 millió Ft vissza nem térítendő

  Juh/Kecske és egyéb:
  5– 2.000 millió Ft vissza nem térítendő

  Intenzitás:
  KMR régióban 40% – KMR régión kívül 50%

   

 •  

  VNT1 - Versenyképesség növelő támogatás közép- és nagyvállalatok számára

  Benyújtási időszak:
  várhatóan 2020. augusztus – 2020.11.30

  Milyen cégeknek lehet ez megfelelő?

  • Közép- és nagyvállalkozásoknak az ország egész területén, Budapesten és Pest megyében is
  • Feldolgozó ipar szektorába tartozó cégek és Üzleti szolgáltató központok
  • a járvány miatt, azzal ok/okozati összefüggésben az árbevétele/megrendelési állománya legalább 25%-ot visszaesett
  • a felmerült veszteségekre nincs biztosítása vagy a biztosítás alapján nincs lehetőség a felmerült károk teljes megtérítésére

  Elszámolható költségek

  Komplex beruházások megvalósítása:

  • ingatlan vásárlás
  • építés
  • eszközbeszerzés

  Támogatási összeg
  45.000-800.000 EUR – vissza nem térítendő

 • VNT2 - Versenyképességet növelő támogatások

  A fejlesztés célja a COVID járvánnyal összefüggő kormányzati intézkedések miatt forgalom kieséssel érintett nagyvállalatok fejlesztéseinek támogatása.

  Benyújtási időszak: Folyamatos

  A támogatás mértéke, összege, támogatási jogcímek
  • A legkisebb támogatható projektméret 1,6 millió euró
  • A támogatási intenzitás maximum a beruházás 50%-a, de maximum a kiválasztott időszakra kimutatott visszaesés összege.

  Kimutatott veszteség számítása
  • Kiválasztott kompenzációs időszakban (2020.03.12-2020.08.30) elért üzemi eredmény kerül összehasonlításra a referencia időszakban elért 1 napra számított/ adott időszaki üzemi eredménnyel.
  • A kompenzációs időszak és a referencia időszak üzemi eredményének különbözete a megítélhető támogatás felső korlátja.

  Ki nyújthat be pályázatot
  • Nagyvállalat, akinek a COVID járványhelyzetre való tekintettel a Kormány által meghirdetett védekezési intézkedései miatt a forgalma legalább 25%-os csökkenést mutatott.
  • Kormányzati intézkedés miatti forgalom kiesés (Pl.: Boltbezárás, határzár miatti export visszaesés, alapanyag beszerzési nehézség, egészségügyi intézkedés miatti gyártás mennyiség csökkenése stb.)

  Nem nyújthat be pályázatot
  • Tevékenységét tekintve, mezőgazdasági termelő
  • Akinek a fejlesztése a következő tevékenységekre irányul:
  ‐ kereskedelmi tevékenység
  ‐ az ellenszolgáltatás fejében végzett légi, tengeri, közúti, vasúti és belvízi úton történő személy- vagy áruszállítási szolgáltatás
  ‐ energiatermeléshez, energiaszolgáltatáshoz kapcsolódó tevékenység
  ‐ turisztikai tevékenység

  Kötelező vállalás
  • Utófinanszírozott projekt esetén, 2021.09.30-ig történő projekt befejezés.
  • Előleggel történő finanszírozás projekt esetén, 2022.06.30-ig történő projekt befejezés.
  • A pályázat benyújtását megelőző 12 hónap átlagos statisztikai állományi létszámának megtartása, 2022.06.30-ig.

  Biztosíték nyújtás
  • Utófinanszírozott projekt esetén banki felhatalmazó levelek.
  • Előleg esetén az elnyert támogatás 100%-nak megfelelő bankgarancia és felhatalmazó levelek.

  Az elszámolható költségek
  • Technológiai korszerűsítést eredményező új, egyenként minimum nettó 200.000 Ft értékű eszközök
  • Az új termelő eszköz működtetéséhez szükséges infrastrukturális beruházások költsége
  • Az új termelő eszköz működtetéséhez szükséges ingatlan építés, bővítés, átalakítás, korszerűsítés
  • Új termelő eszköz beszerzéséhez, működtetéséhez kapcsolódó hardver beszerzése egyenként minimum nettó 30.000 Ft értékben.
  • Új termelő eszköz beszerzéséhez, működtetéséhez kapcsolódó szoftverek beszerzése
  • Az új termelőeszköz beszerzéséhez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzésének költsége, vételára.
  • A termelő eszköz beszerzéséhez kapcsolódó minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványok bevezetése és tanúsíttatása költsége.

   

 •  

  CED20C Határon átnyúló projektek támogatása

  Benyújtási időszak
  2020.06.19 – 2020.09.30-ig

  Milyen cégeknek megfelelő
  • Legalább 2 lezárt üzleti éve és legalább 5 fő statisztikai létszáma legyen vagy 100 millió Ft árbevétel vagy 100 millió Ft saját tőke.
  • Magyarországi székhellyel és Szlovákia, Ukrajna, Románia, Szerbia, Horvátország, Szlovénia területen partner, vagy kapcsolt vállalkozással vagy fiókteleppel rendelkező Zrt., Kft. vagy Bt.
  • 2020.03.01. és 2020.09.30. közötti, legalább 30 napos periódusban a 2019. év azonos időszakához képest az alábbi szempontok bármelyikében legalább 20 %-os csökkenést szenvedett el: nettó árbevétel, üzemi eredmény, rendelés állomány, likviditási mutató, állandó létszám, vagy bérköltség

  Elszámolható költségek

  • Épület, építmény építése, bővítése;
  • Új gépek, eszközök beszerzése;
  • Immateriális javak (max. 20 %);
  • Infrastruktúrafejlesztés; Ingatlanvásárlás külföldi célterületen (max. 50 %);
  • Tervezés és engedélyezés költségei (max. 5 %)

  A projekt elszámolható költségeinek legalább 75%-nak Magyarország szomszédos országainak valamelyikében kell keletkeznie. A projekt elszámolható költségeinek legfeljebb 25%-a keletkezhet Magyarországon.

  Támogatási összeg és intenzitás:

  • Minimum 50 millió Ft – maximum 276 688 000 Ft  –  vissza nem térítendő támogatás
  • 60% támogatás intenzitás
 • Külpiaci Növekedési Támogatás a kis-, közép- és nagyvállalatok által külföldön megvalósítandó termelő beruházások támogatása pályázat

  Benyújtási időszak

  A pályázatok benyújtására 2020. augusztus 25-től nyílik lehetőség.

  A pályázat benyújtásának (postára adásának) határideje az 1. értékelési szakasz esetében 2020. szeptember 25., 23:59 óra, a 2. értékelési szakasz esetében: 2020. november 25., 23:59 óra.

  A program célja a magyar vállalatok támogatása, amelyek már komoly teljesítménnyel, eredményekkel jelen vannak távoli országok exportpiacain, annak érdekében, hogy fizikai jelenlétet is létrehozhassanak. Az exportteljesítményük további növekedése érdekében a gyártási tevékenységük megalapozását, vagy a gyártási tevékenységük egy részét az adott ország piacán való végrehajtását célozza a támogatás.

  Milyen cégeknek megfelelő

  A pályázat keretében „A”, „B” és „C” komponens (alprogram) kerül meghatározásra.

  „A” komponens: A vállalkozások kizárólag konzorciumi formában nyújthatnak be támogatási kérelmet, azzal, hogy konzorciumvezető csak Magyarországon székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező gazdasági társaság, konzorciumi tag pedig az 1/A mellékletben szereplő államok területén székhellyel, fiókteleppel, telephellyel rendelkező, bejegyzett, vagy bejegyzés alatt álló gazdasági társaság lehet.
  „B” komponens: A vállalkozások kizárólag konzorciumi formában nyújthatnak be támogatási kérelmet, azzal, hogy konzorciumvezető csak Magyarországon székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező gazdasági társaság, konzorciumi tag pedig az 1/B mellékletben szereplő államok területén székhellyel, fiókteleppel, telephellyel rendelkező bejegyzett, vagy bejegyzés alatt álló gazdasági társaság lehet.
  „C” komponens: A vállalkozások önállóan, illetve konzorciumi formában nyújthatnak be támogatási kérelmet, azzal, hogy önálló pályázó, vagy konzorciumvezető csak Magyarországon székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező gazdasági társaság, konzorciumi tag pedig az 1/C mellékletben szereplő államok területén székhellyel, fiókteleppel, telephellyel rendelkező bejegyzett, vagy bejegyzés alatt álló gazdasági társaság lehet.

  Elszámolható költségek

  • Immateriális javak beszerzésének költsége
  • Építéshez kapcsolódó költségek
  • Eszközbeszerzés költségei
  • Igénybe vett szolgáltatások
  • Egyéb szolgáltatások költségei
  • Kutatás-fejlesztési költségek
  • Megújuló energia termeléséhez irányuló költségek

  Támogatási összeg
  A pályázaton legalább 280 000 000 Ft és legfeljebb 3 000 000 000 Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető.

   

 •  

  2020.évi nagyvállalati beruházási támogatás

  A támogatás a nagyvállalatoknak, és a jövőben várhatóan 150 főt foglalkoztató középvállalatoknak is szól!
  A fejlesztés célja tőkehiányos hazai nagyvállalatok, és a legalább 150 főt foglalkoztató középvállalkozások beruházásainak támogatása, amelyek jelentős mértékben járulnak hozzá a magyar gazdaság – ezen belül is a feldolgozó- és építőipar – növekedéséhez és modernizációjához.

  A támogatás mértéke, összege, támogatási jogcímek
  A legkisebb támogatható projektméret: 100 millió Ft
  A beruházáshoz nyújtható támogatás összege: minimum 50 millió Ft.
  Regionális beruházás esetén a támogatás intenzitása a megvalósítási hely függvényében: 20-50 %
  Csekély összegű támogatás esetén a támogatás intenzitása: 50 %

  Kötelező vállalás

  • Kötelező árbevétel növekedést elérni
  • Kötelező bérköltség növekedést elérni
  • Új munkahelyet teremteni- opcionális

  Elszámolható költségek

  • Technológiai korszerűsítést eredményező új, egyenként minimum nettó 200.000 Ft értékű eszközök (minimunm 25%)
  • Az új termelő eszköz működtetéséhez szükséges infrastrukturális beruházások költsége (maximum 75%)
  • Az új termelő eszköz működtetéséhez szükséges ingatlan építés, bővítés, átalakítás, korszerűsítés (maximum 75%)
  • Új termelő eszköz beszerzéséhez, működtetéséhez kapcsolódó hardver beszerzése egyenként minimum nettó 30.000 Ft értékben.
  • Új termelő eszköz beszerzéséhez, működtetéséhez kapcsolódó szoftverek beszerzése (maximum 50%)
  • Az új termelőeszköz beszerzéséhez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzésének költsége, vételára.
  • A termelő eszköz beszerzéséhez kapcsolódó minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványok bevezetése és tanúsíttatása költsége.

  Az energiahatékonysági-, megújuló energia felhasználást célzó költség elemeket aránya nem haladhatja meg a 20%-ot.

 • Külpiacrajutási támogatás EXP2020

  Benyújtási időszak
  2020.08.03-2020.11.15.

  A Felhívás célja, hogy képessé tegye a hazai vállalkozásokat a külpiaci versenyben való helytállásra.

  Támogatási összeg: min.3.000.000-max. 50.000.000.-Ft
  Támogatás intenzitás: 50-60%
  Megvalósítási időszak:
  2020.08.03-2021.11.30.
  Igényelhető előleg:
   100%

  Ki jogosult indulni?
  • Magyarországon székhellyel rendelkezik.
  • Legalább 1 teljes, lezárt üzleti évvel rendelkezik.
  • Exportárbevétellel és referenciával rendelkezik.
  • Nem állami vagy önkormányzati tulajdonban áll.
  • Mikro-, kis-, középvállalkozás vagy nagyvállalat.
  • Gazdálkodási formakódja szerint: Kft, Rt, Bt.

  Támogatható tevékenységek:
  • külföldi és hazai nemzetközi kiállításokon és vásárokon való megjelenés,
  • külpiaci árubemutatók megszervezése,
  • külföldi marketing és márkaépítő tevékenységek kivitelezése,
  • nemzetközi versenyképesség érdekében projekt előkészítés,
  • online értékesítési csatornák kialakítása,
  • külföldre irányuló beruházáshoz kapcsolódó tanácsadás igénybevétele,
  • engedélyezési dokumentumok, minőség-, környezet- és egyéb irányítási rendszerek, szabványok bevezetése, minőségi tanúsítás elkészítése.

   

 •  

  KKV Start innováció

  Benyújtási időszak

  2. szakasz
  Szakmai: 2020. július 20.
  Támogatás: 2020. szeptember 28.

  3. szakasz
  Szakmai: 2020. augusztus 28.
  Támogatás: 2020. november 13

  A vállalkozások az önállóan megvalósított, a támogatás megtérülését valószínűsítő alábbi célokból választható innovációs projektjeikre kaphatnak támogatást:

  • humán erőforrás bevonásával a vállalkozásban innovációs folyamat(ok) elindulása megtörténik vagy
  • humán erőforrás bevonásával adaptív innovációs tevékenység történik, vagy
  • humán erőforrás bevonásával, legalább a vállalkozás szintjén újdonságnak tekinthető és üzletileg hasznosítható prototípus, termék, technológia vagy szolgáltatás kifejlesztése történik

  Milyen cégeknek lehet ez megfelelő?

  • Mikro-, kisvállalkozások, ország teljes területén megvalósítható
  • Legalább 2 lezárt üzleti éve és legalább 2 fő statisztikai létszáma legyen
   amely az NKFI Alap vagy GINOP vagy VEKOP forrásainak terhére támogatásban nem részesült (kivéve GINOP 4.5.6.7.8. prioritás, VEKOP-1.2.3-16; VEKOP-2.1.2-17 és – és – VEKOP-3.4.5.6.7.8,)
  • rendelkezik az NKFIH innovációs szakpolitikai támogató véleményével
  • minimum 10 millió Ft saját tőke összege

  Elszámolható költségek

  Eszközbeszerzés költsége, Bérköltség, Anyagköltség, Igénybe vett szolgáltatások

  Támogatási összeg
  10-20 millió Ft – vissza nem térítendő

 • Építőipari ágazat korszerűsítése

  Benyújtási időszak

  várható benyújtási időszak: 2020. augusztus

  Milyen cégeknek megfelelő

  • Mikro-, kis- és középvállalkozások (Bp kivételével)
  • 41.10-43.99 TEÁOR közötti vagy a 71.11, 71.12, 71.20. tevékenységi körű cégek
  • Alkalmazásában állók havi bruttó átlagkeresete a 254.711 Ft-ot el kell érni

  Elszámolható költségek

  • Eszközbeszerzés
  • Gépbeszerzés
  • Építőipari szoftverek beszerzése

  Támogatási összeg
  Mikro: 8-50 millió Ft
  Kis és közép: 25-400 millió Ft vissza nem térítendő

   

 •  

  Beszállítói Fejlesztési Program

  Benyújtási időszak
  várhatóan 2020 októbertől

  Milyen cégeknek megfelelő

  • A program célja a hazai, alacsonyabb hozzáadott értékű termékstruktúrával működő beszállítók bekapcsolása a magasabb hozzáadott értéket teremtő termékek fejlesztésébe és gyártásába, hatékonyságuk és termelékenységük növelése modern, ipar 4.0-technológiák alkalmazásával, szervezetfejlesztéssel, képzéssel, innovációval, kutatás-fejlesztési tevékenységgel.
  • Támogatás akkor nyújtható, amennyiben egy nagyvállalat legalább öt mikro-, kis- és középvállalkozással köt együttműködési megállapodást és így legalább öt mikro-, kis- és középvállalkozás igényel támogatást

  Elszámolható költségek
  Eszközbeszerzés, Ingatlanfejlesztés, Képzések, Termelés optimalizálás, Szervezetfejlesztés, Kutatási tevékenység

  Támogatási összeg
  beszállító tagonként
  20-200 millió Ft – vissza nem térítendő

Messenger icon
Küldjön üzenetet az App segítségével