Pályázatírás

Pályázatírás

MILYEN PÁLYÁZATOK MEGVALÓSÍTÁSÁBAN KÉRHETI SEGÍTSÉGÜNKET?

Támogatott tevékenységek

A konstrukcióban két célterületre lehet együttesen vagy külön-külön támogatási kérelmet benyújtani:

 • I. Vállalati komplex infokommunikációs és mobilfejlesztések támogatása - on-premise vagy in house módon, vagyis vállalkozáson belül történt üzleti IKT rendszer, illetve alkalmazás bevezetés (helyben telepített saját szoftver bevezetése).
 • II. II. Felhőalapú (IaaS, PaaS, SaaS) és egyéb online vállalati szolgáltatások, megoldások terjesztése és bevezetése a kkv-k körében (felhőalapú szolgáltatások bevezetése).
 • Mindkét célterület esetében azon üzleti IKT megoldások támogathatóak, melyek az alábbi funkcionális területekre vonatkoznak:

 • 1. Vállalati CRM, értékesítés terület;
 • 2. Gyártási terület;
 • 3. Humán erőforrás menedzsment és bérszámfejtés;
 • 4. Kontrolling és döntéstámogatás;
 • 5. Beszerzési, logisztikai terület;
 • 6. Táv- és csoportmunka támogatás;
 • 7. Pénzügyi, számviteli terület;
 • 8. Internetes értékesítés (Vállalati webáruház)
 • 9. Internetes megjelenés (Vállalati portál);
 • 10. Munkafolyamat-irányítási megoldás (workflow);
 • 11. Elektronikus iratkezelési megoldás;
 • 12. Tudásmenedzsment specializált megoldás;
 • Fentieken túl (1.-12. funkcionális terület) kizárólag a I. helyben telepített saját szoftver bevezetéséhez kapcsolódóan az alábbi üzleti IKT megoldások támogathatóak:

 • 13. Adott funkcionális területhez kapcsolódó mobil technikát használó rendszer/megoldás;
 • 14. Térinformatikai és földrajzi információs (GIS) specializált rendszer;
 • 15. RFID technológiát alkalmazó specializált rendszer;
 • Fentieken túl (1.-12. funkcionális terület) kizárólag a II. felhőalapú szolgáltatások bevezetéséhez kapcsolódóan az alábbi üzleti IKT megoldások támogathatóak:

 • 16. Online (elektronikus) fizetési megoldás; 17. Szolgáltatásmenedzsment;
 • Támogatást igénylők köre

  Magyarország területén székhellyel rendelkező, kettős könyvvitelt vezető, gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók, egyéni cégek, szövetkezetek, illetve az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarország területén fiókteleppel rendelkező, kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok és szövetkezetek fióktelepei nyújthatnak be, amelyek:

 • a) mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülnek
 • b) rendelkezik legalább egy lezárt (beszámolóval/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, amelybe az előtársaságként való működés időszaka nem számít bele, továbbá
 • c) éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 2 fő volt,
 • d) a kevésbé fejlett régiókban székhellyel, fiókteleppel vagy telephellyel rendelkeznek (és ott legalább egy fő állandó foglalkoztatottat legkésőbb a projekt megkezdésétől alkalmaznak)
 • e) képesek teljesíteni a 3.4.1 és 3.3 fejezetekben, valamint a Felhívás 2. és / vagy 3. számú mellékletekben részletezett műszaki-szakmai feltételeket.
 • Nem támogatható az a pályázó, amelynek:

 • - a saját tőkéje a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján negatív,
 • - a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján a saját tőkéje a törzstőke (alaptőke) jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá csökkent,
 • - a benyújtott támogatási kérelmében rögzített projektjének az elszámolható összköltsége meghaladja a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétel összegét, vagy egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevételt,
 • - amellyel szemben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), illetve az elődszervezete az APEH által indított végrehajtási eljárás van folyamatban,
 • - amely vállalkozás mezőgazdasági termelőnek minősül
 • - Egyéb kizáró ok: Nem támogatható olyan projekt, amely a beruházást, illetve a fejlesztést olyan ingatlanon (saját, lízingelt vagy bérelt) kívánja megvalósítani, amely a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában nem per, -és igénymentes, kivéve, ha a támogatást igénylő az igény jogosultja
 • A támogatás mértéke, összege

 • a) A támogatást igénylő vállalkozás minimum 10% saját forrást köteles biztosítani.
 • b) A vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 1 millió Ft, maximum 24 millió Ft lehet, ha mind a két célterületet egyaránt érintő támogatási kérelemről van szó.
 • • A helyben telepített saját szoftver célterületet érintő (rész)támogatási kérelem esetén a maximális támogatás a Maximális támogatási összeg kalkulátor által meghatározott összeg lehet, de maximum 16 millió Ft.
 • • A felhőalapú szolgáltatások bevezetése célterületet érintő (rész)támogatási kérelem esetén a maximális támogatás a Maximális támogatási összeg kalkulátor által meghatározott összeg lehet, de maximum 8 millió Ft.
 • • A vissza nem térítendő támogatás maximális mértéke a GINOP 3.2.1 projekt keretében a támogatást igénylő részéről már megszerzett „Digitálisan felkészült vállalkozás” minősítés és a 3.2.1 projektben létrehozott voucher rendszerben megtalálható (minősített) infokommunikációs üzleti megoldás, rendszer megrendelése esetén az összes elszámolható költség 40 %-a, egyéb támogatást igénylő esetében 35%-a lehet.
 • c) A kölcsön (kamat 1%/év, egyéb díj nem kerül felszámításra) összege: minimum 1,25 millió Ft, maximum 37,5 millió Ft lehet, utóbbi csak akkor, ha mind a két célterületet egyaránt érintő támogatási kérelemről van szó.
 • A helyben telepített saját szoftver bevezetése célterületet érintő (rész)támogatási kérelem esetén a maximális kölcsön összeg 25 millió Ft lehet. A felhőalapú szolgáltatások bevezetése célterületet érintő (rész)támogatási kérelem esetén a maximális kölcsön összege 12,5 millió Ft lehet.

  A kölcsön mértéke a GINOP-3.2.1-15 projekt keretében a támogatást igénylő részéről már megszerzett „Digitálisan felkészült vállalkozás” minősítés és a 3.2.1 projektben létrehozott voucher rendszerben megtalálható (minősített) infokommunikációs üzleti megoldás, rendszer megrendelése esetén az összes elszámolható költség minimum 50%-a, egyéb támogatást igénylő esetében minimum 55%a lehet.

  d) A kölcsön összege meg kell, hogy haladja a vissza nem térítendő támogatás összegét. e) Az önerő saját forrásból és az államháztartás alrendszereiből származó egyéb támogatásból (pl.: támogatott hitelből) állhat. A saját forrás minimálisan elvárt mértéke a projekt elszámolható költségének legalább 10%-a.

  Kötelező vállalások

  Az a) és b) pontban foglalt feltételek közül a támogatást igénylőnek egy vállalást kell választania. a) Üzemi eredmény növekedése A projektmegvalósítás befejezési évét közvetlenül követő 2. üzleti évben a kedvezményezett üzemi (üzleti) tevékenység eredmény növekedésének el kell érnie a támogatási kérelem keretében elnyert vissza nem térítendő támogatás értékének legalább 25%-át.

 • b) Elektronikus értékesítésből származó éves nettó árbevétel növekedése A projektmegvalósítás befejezési évét közvetlenül követő 2. üzleti évben az elektronikus értékesítésből származó éves nettó árbevétel növekedésének (vállalkozói adóalapba beszámított bevételének) el kell érnie a támogatási kérelem keretében elnyert vissza nem térítendő támogatás értékének legalább 120%-át.
 • A c) pontban foglalt feltételeket kötelezően kell vállalni
 • c) A támogatott vállalatnál a támogatási kérelem keretében bevezetett vállalati folyamatmenedzsment és e-kereskedelmi modulok, felhőalapú online üzleti szolgáltatások száma A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: Támogatási Szerződés hatályba lépését követően legfeljebb 24 hónap Fenntartási kötelezettség: megvalósítás befejezésétől számított 3 év
 • Kombinált hitelterméről van szó, ezért Önnek ki kell választani egy hitelközvetítő szervezetet, melyen keresztül történik a hitelfolyósítás. Első lépésben, be kell menni hozzájuk és ott egy átláthatósági nyilatkozatot kell kitölteni, melyet a pályázathoz csatolni fogunk. Az MFB pontok listáját, illetve az MFB pont kereső felületét ezen a linken találja: mfb.hu/mfb-pont/mfb-pont-kereso

  Magát a vállalkozást, regisztrálni szükséges a vallalkozzdigitalisan.hu/vallalkozasoknak/regisztracio oldalon, ahol egy IKT kapcsolattartó fogja megkeresni a sikeres regisztrációt követően, illetve területileg illetékes tanácsadóval kell felvenni a kapcsolatot (a területi tanácsadók listája itt érhető el: vallalkozzdigitalisan.hu/ikt_tanacsadok ). Itt a vállalkozást fogják minősíteni.

  A „Digitálisan felkészült vállalkozás” minősítés megszerzését követően +5% támogatási intenzitást kap a vállalkozás.

  Műszaki és szakmai elvárások

  A komplex projektjavaslatra vonatkozó előírások:

 • a) Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek (hőszigetelés, nyílászáró-csere, digitális mérőrendszer, gépészeti, esetleg árnyékoló- vagy árnyékvető szerkezetek beépítése) aránya alátámasztottan el kell, hogy érje legalább a 30%-ot a projekt összes elszámolható költségén belül.
 • b) A megújuló energia felhasználásra irányuló projektrész (napelem) aránya alátámasztottan el kell, hogy érje legalább a 10%-ot a projekt összes elszámolható költségén belül.
 • Hőszigetelés esetén:
  Támogatott a külső fal, lapostető, padlásfödém, fűtött tetőteret határoló szerkezetek, alsó zárófödém árkád felett, alsó zárófödém fűtetlen pince feletti szerkezetek hőszigetelése és a kapcsolódó munkálatok elvégzése.
  Az épülethatároló szerkezet fűtött tér felé eső oldali szigetelése esetén az energetikai számítást végző szakember részletes szöveges indoklása, és a tervezett szerkezetre vonatkozóan elkészített páratechnikai számítás támogatási kérelemhez csatolása szükséges.
  Amennyiben a funkcióból adódóan a fűtési rendszer helységenkénti szabályozása indokolt, abban az esetben a fűtési rendszer helységenkénti szabályozását biztosítani kell.
  Épülethatároló szerkezetnek nem minősülő, fűtött és fűtetlen terek közötti szerkezetek hőszigetelése nem támogatható.

  Nyílászáró csere esetén:

  Támogatott a fa, fém, vagy PVC keretszerkezetű homlokzati üvegezett nyílászáró, a tető-felülvilágító, tetősík ablak, homlokzati üvegezetlen kapu, bármely homlokzati vagy fűtött és fűtetlen terek közötti ajtó, a nyílászárócseréhez kapcsolódó hő- és füstelvezető rendszer szükség szerinti korszerűsítése, kiépítése és a kapcsolódó munkálatok elvégzése.

  Napelemes rendszer telepítése hálózati, vagy autonóm (hálózatra nem kapcsolódó) villamosenergia-termelés céljából, kizárólag a fejlesztésben érintett épület villamosenergia-ellátásához.
  Támogatott a napelemes rendszerek beszerzése és telepítése; a kapcsolódó szerkezeti- és tartóelemek beszerzése és telepítése, az épület elektromos rendszeréhez illetve a hálózathoz való csatlakozáshoz és a műszakilag biztonságos működéshez szükséges elemek beszerzése és ezek kiépítése; akkumulátorok; mérő- és szabályozó berendezések beszerzése és felszerelése.

  A projekt műszaki, szakmai tartalmának meghatározásához az alábbi elvárások figyelembe vétele szükséges:

 • 1. Olyan projektek támogathatóak, melyek esetében:
 • a. az energiahatékonyság javítására irányuló tevékenységek éves szintű 1 GJ primer energia megtakarításra vetített nettó beruházási költség nem haladja meg a 110.000 Ft/GJ értéket;
 • b. napelemes rendszer nettó beruházási költsége nem haladhatja meg a beépített napelemek összesített névleges teljesítményére vetítetten a 450.000 Ft/kW értéket;
 • c. szilárd biomassza kazán rendszer esetében a kazán teljesítményre vetített nettó beruházási költsége nem haladhatja meg a 150.000 Ft/kW értéket;
 • d. a kivitelezési munkálatok támogatható munkadíja a támogatás szempontjából elismerhető összes anyagköltség 120%-ánál nem lehet több
 • e. a belső megtérülési rátája (BMR) eléri a 0,5 %-ot, illetve nem haladja meg a 15,00%-ot.
 • f. a fejlesztés előtti állapotban – a támogatási kérelem benyújtását megelőző 2 évnél nem régebbi statikai szakvéleménnyel igazoltan – nem rendelkeznek állékonysági problémával;
 • g. fejlesztést megelőzően a fejlesztendő épület/épületcsoport vagy épületrész nem rendelkezik a projekt szempontjából releváns önálló energetikai mennyiség mérővel vagy almérővel, annak beszerelése és üzembevétele a projekt fizikai befejezéséig kötelező.
 • h. Tetőszerkezeten elhelyezendő megújuló energiát hasznosító rendszerek támogatása csak abban az esetben lehetséges, amennyiben az épület tetőszerkezete a fejlesztést követő állapotban alkalmas a megújuló energiát hasznosító rendszer fogadására. A tartószerkezet megfelelősségét statikai szakvéleménnyel szükséges igazolni.
 • i. A beépítendő hőtermelők teljesítménye nem haladhatja meg az épület fejlesztés utáni hőigénye által indokolt teljesítmény 110%-át. Ha az épület hőigényének megfelelő teljesítményű hőtermelő nem beszerezhető, illetve nincs forgalomban olyan hőtermelő, amely teljesíti a 110%-os elszámolhatósági határértéket, a beépítendő hőtermelő teljesítménye és az épület hőigénye közötti lehető legkisebb különbségre kell törekedni. Kizárólag ebben az esetben olyan hőtermelő is támogatható, melynek teljesítménye meghaladja a 110%-os határértéket.
 • j. A napelemes rendszer csatlakozási teljesítményét legfeljebb 20%-kal haladhatja meg a beépített napelemek összesített névleges teljesítménye. A csatlakozási teljesítmény a hálózatra kapcsolódó inverter(ek) összesített névleges hálózati csatlakozási teljesítménye.
 • k. épületek meglévő állapotára készített, hitelesített energetikai minőségtanúsítványok és a projektszintű minta szerinti szakértői nyilatkozat. Az energetikai minőségtanúsítványt és számításokat a Magyar Mérnöki Kamara névjegyzékében és/vagy a Magyar Építész Kamara névjegyzékében szereplő TÉ (illetve jogutód szerinti besorolása) és/vagy SzÉS6 (illetve jogutód szerinti besorolása) jogosultsággal rendelkező szakértőnek kell elvégeznie,
 • l. A támogatási kérelemnek részét kell képezze a 7/2006. (V.24.) TNM rendelet szerinti egyszerűsített módszerrel elvégzett számítás a fejlesztés előtti, az energiahatékonysági fejlesztések hatására bekövetkező (köztes) állapotra és a tervezett állapotra vonatkozóan, mely a CO2 kibocsátási értékeket is tartalmazza.
 • m. A kivitelezés során, a Magyar Mérnöki Kamaránál vagy a Magyar Építész Kamaránál regisztrációval rendelkező műszaki ellenőr alkalmazása kötelező.
 • n. (2. számú melléklet szerinti) záró beszámolóhoz csatolandó nyilatkozatának és a megvalósított beruházás állapotát rögzítő, tanúsító program használatával készített hitelesített tanúsítvány együttes költsége maximum nettó 250 ezer Ft lehet.
 • o. Napelemes rendszer kiépítése esetén a hálózati engedélyessel kötött / módosított hálózathasználati szerződést és az ad-vesz mérőóra meglétét igazoló mérőhelyi adatlapot a záró kifizetési igénylés mellékleteként szükséges benyújtani.
 • p. 12 hónap áll rendelkezésre a megvalósításra
 • A projekt kezdete:

  Az első gyakornok felvételével (munkaszerződés dátuma) megkezdődik a projekt, innentől 18 hónap áll rendelkezésre a megvalósításhoz

  A projekt menete, fontos tudnivalók:
  • A gyakornokokat 9+4,5 hónapig foglalkoztatni kell
  • Amennyiben cserére lenne szükség, még ennek lebonyolítása előtt ezt egyeztessék velünk
  • A gyakornokok munkájáról előrehaladási naplót kell vezetni, ezt az illetékes szakképzési centrumtól kapták meg e-mailen
  • Előleg igénylésére van lehetőség
  • Ha a beszerezni kívánt eszközök tekintetében módosításra lenne szükség, még a csere előtt ezt egyeztessék velünk
  • Az eszközbeszerzést a gyakornoki foglalkoztatás során már le kell bonyolítani (legkésőbb az 5-6. hónap környékén, mert az eszközök a pályázat szerint az ő fejlődésüket szolgálják)
  • A projekt során lehetőség van időközi kifizetési igénylés benyújtására (akár bérelszámolás, akár az eszközök elszámolása), amennyiben erre igényt tartanak, ezt jelezzék felénk

  A pályázat lebonyolításával kapcsolatos tudnivalók

  A gyakornokokkal szembeni elvárások:

  • 25 évesnél fiatalabb a munkaviszony megkezdésekor
  • A foglalkoztatási jogviszony megkezdésekor oktatási intézmény nappali tagozatán nem folytat tanulmányokat és nem is dolgozik
  • Felsőfokú végzettséggel vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettséggel nem rendelkezik
  • OKJ végzettséggel rendelkezik (kivéve 62-es OKJ kód)
  • A támogatást igénylő vállalkozással nem állt munkaviszonyban a támogatási kérelem benyújtását megelőzően (max. 30 nap lehet)
  • A fiatal a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint területileg illetékes Járási Hivatalnál az Ifjúsági Garancia rendszerben a gyakornoki munkaviszony létesítését megelőzően igazoltan regisztrált. A regisztráció alátámasztása a Járási Hivatal által kiadott Igazolás
  • A kötelező továbbfoglalkoztatási időszakban a gyakornok havi bruttó munkabére nem lehet kevesebb, mint a projektben elszámolt, támogatott munkabére, valamint a támogatott időszak és a továbbfoglalkoztatás teljes időszaka alatt a munkaszerződésben vállalt bér nem csökkenthető
  • A teljes projektidőszak során a gyakornokoknak legalább a mindenkori garantált bérminimumot szükséges fizetni (2016-ban 129.000 Ft, 2017-ben 161.000 Ft bruttó bér)
  • A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a projekt teljes időtartamára (9+4,5 hónap) vonatkozóan heti 40 órás, teljes munkaidejű munkaviszonyt köt, amelyben rögzítik a projekt végrehajtására vonatkozó kötelezettségeiket, és amely tartalmazza a gyakornok(ok)ra vonatkozó kötelezettségeket
  • A gyakornok(ok) munkaszerződésben is rögzítendő, a projekthez kapcsolódó feladatai:
  o 9 hónapos gyakornoki idő és legalább 4,5 hónapos továbbfoglalkoztatási időszak kitöltése
  o együttműködés a vállalati gyakornoki kapcsolattartóval
  • Ha a gyakornok munkaviszonya megszűnik, azt minél hamarabb (lehetőleg rögtön az azt követő napon) pótolni kell
  • Nem nyújtható támogatás olyan gyakornok után, aki a GINOP-5.2.1-14 Ifjúsági Garancia c. kiemelt projekt keretében a gyakornoki munkaszerződés létesítését megelőző 12 hónapon belül bérjellegű támogatásban részesült
  • Amennyiben a projektidőszak alatt a gyakornok munkaviszonya a munkáltatón kívül álló ok miatt, azaz a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 78. § (1) bekezdése szerinti ok miatt munkáltatói azonnali hatályú felmondással, vagy munkavállalói felmondással szűnik meg, a gyakornokra fordított időarányos támogatás elszámolható
  • Amennyiben a projektidőszak megkezdését követően a gyakornok munkaviszonya a projekt fizikai megvalósításának időtartama alatt megszűnik, és a munkaviszony megszűnését követően a munkáltató új gyakornokot alkalmaz (maximum a támogatási időszak alatt 2 alkalommal történhet ilyen módosulás), akkor a projekt folyamatosnak tekinthető, ebben az esetben a korábbi gyakornokokra fordított időarányos támogatás elszámolható és az új gyakornokkal kötött munkaszerződésben rögzítendő gyakornoki idő minimum a támogatott időszakból hátralévő időtartam. A kötelező továbbfoglalkoztatás időtartama azonban ebben az esetben is a támogatott időszak fele, azaz 4,5 hónap. Amennyiben a gyakornokcsere miatt a foglalkoztatás időszaka nem folytatólagosan történik 9 hónapon keresztül, úgy a projektmegvalósítás időtartama legfeljebb 18 hónap lehet
  • Amennyiben a projektidőszak alatt a gyakornok munkaviszonya közös megegyezéssel vagy a munkáltató felmondása nyomán – ide értve a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 79. § (1) bekezdés b) pont szerinti, munkáltatói azonnali hatályú felmondást is - szűnik meg, akkor a gyakornokra fordított támogatás időarányos részét visszafizetési kötelezettség terheli
  • Amennyiben a gyakornok munkaviszonya próbaidőszak alatt szűnik meg a bk) pont az irányadó és a gyakornokra fordított időarányos támogatás elszámolható
  • A támogatást igénylő vállalja, hogy a gyakornokkal történő munkaviszony létrejöttéről a bv) pontban meghatározott szakképzési centrumot 10 munkanapon belül elektronikus formában értesíti

  Gyakornoki kapcsolattartóval (mentor) szembeni elvárások:

  • legalább középfokú végzettséggel rendelkezik
  • legalább 3 év munkatapasztalattal rendelkezik
  • legalább 1 éves munkaviszonya van a pályázó vállalkozásnál a pályázat beadását megelőzően

  Általános elvárások:

  • a projekt végrehajtására 18 hónap áll rendelkezésre, amely idő alatt minden gyakornoknak be kell, hogy fejeződjön a 9 hónapos pályázatban szereplő munkaviszonya (tehát hogyha több gyakornokot foglalkoztatnak, akkor a gyakornokokat nagyjából egy időben (maximum 1-2 hónapos eltérés) célszerű felvenni

  A munkaszerződésben a következőt kell rögzíteni:

  „Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Munkáltató a Munkavállalót 2017. ………… napjától kezdődően foglalkoztatja, a Munkavállaló a GINOP-5.2.4-16 Gyakornoki program pályakezdők támogatására keretében kerül foglalkoztatásra. A Munkáltató a pályázati kiírás 3.4.1.1 bi) pontja szerint vállalja a 9 hónapos gyakornoki idő utáni legalább 4,5 hónapos továbbfoglalkoztatási időszakot változatlan feltételekkel. Munkavállaló vállalja az együttműködést a Vállalati gyakornoki kapcsolattartóval.”

  A Felhívás célja, hogy lehetőséget biztosítson a mezőgazdasági termelők, valamint a mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro- és kisvállalkozások számára olyan élelmiszer-feldolgozáshoz, illetve borászati tevékenységhez kapcsolódó fejlesztések végrehajtására, amelyek hozzásegítik őket tevékenységük gazdaságos folytatásához, továbbá a saját, illetve az alkalmazotti foglalkoztatás fenntartásához.

  A Felhívás további célja az ágazati szereplők versenyképességének javítása a legkorszerűbb, innovatív technológiák megvalósításával. A Felhívás lehetőséget teremt a projekt keretében támogatott feldolgozási tevékenységhez kapcsolódóan épületek, építmények energiahatékonyság fokozást célzó korszerűsítésére, felújítására, illetve megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazására is.

  Támogatott tevékenységek

  Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 50 milliárd forint az alábbi célterületi, illetve fókuszterületi bontásban:

 • 1. célterület - Élelmiszer-feldolgozó üzemek fejlesztése Mezőgazdasági termékek értéknövelése, a piacra jutást elősegítő technológiai fejlesztést célzó beruházások támogatása az élelmiszer-feldolgozás hatékonyságának növelése érdekében.
 • Támogatható tevékenységek:

 • • Termeléshez kapcsolódó új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása; és/vagy
 • • a célterülethez tartozó tevékenységet szolgáló épületek, építmények kivitelezése.
 • 2. célterület - Borászati üzemek fejlesztése Borászati gépek, technológiai berendezések beszerzése, építéssel járó fejlesztési beruházások.
 • Támogatható tevékenységek:

  • Szőlőfeldolgozáshoz, mustkezeléshez, bor-, pezsgő-, illetve habzó bor készítéséhez, bor-, pezsgő-, illetve habzó bor kezeléséhez, tárolásához, érleléséhez és kiszereléséhez kapcsolódó új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása; és/vagy
  • a célterülethez tartozó tevékenységet szolgáló épületek, építmények kivitelezése.
  Támogatást igénylők köre
  - Mezőgazdasági termelők, valamint a mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro- és kisvállalkozások.
  - A Jelen felhívás keretében támogatás kizárólag élelmiszeripari feldolgozási folyamatokkal kapcsolatos projektekhez nyújtható. A támogatással érintett projektnek kapcsolódnia kell a TEÁOR 10 és 11 besorolás szerinti (kivéve TEÁOR 1020, TEÁOR 109) valamely feldolgozási tevékenységhez.
  A támogatás mértéke, összege
  Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege:
  - Az 1. célterület esetében egyéni beruházás esetén maximum 500 millió Ft, kollektív beruházás esetén maximum 1,5 milliárd Ft;
  - A 2. célterület esetében maximum 200 millió Ft.
  A támogatás maximális mértéke mindkét célterület tekintetében:
  - A közép-magyarországi régióban (a továbbiakban: KMR-en belül) az összes elszámolható költség 40%-a;
  - A nem közép-magyarországi régióban (a továbbiakban: KMR-en kívül) az összes elszámolható költség 50%-a.
  Előlegigénylés lehetősége
  Jelen Felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású beruházási tevékenységekre a vissza nem térítendő támogatás vonatkozásában igénybe vehető támogatási előleg maximális mértéke a megítélt beruházási támogatás 50%-a.
  Benyújtási határidő
  A támogatási kérelmek benyújtására 2018. december 10. napjától 2020. december 9. napjáig van lehetőség, a források kimerüléséig.
  A projekt fizikai befejezésére a Támogatói Okirat hatályba lépését követő naptól számított legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre.